КАНДИДАТСТВАЙ ЗА ПОКУПКИ С TBI Credit

КАНДИДАТСТВАЙ ЗА ПОКУПКИ С TBI Credit

Моля, преди да изпратите Формата за кандидатстване за TBI Credit, прочетете следните
документите:

"Искане-декларация за потребителски кредит"
"Допълнение към общите условия за онлайн покупка на изплащане"

Кандидатстването се разглежда през работни дни от 09:00 до 17:00 часа.

Моля сложете в Кошницата всички продукти ,за които искате да кандидатствате за покупка на
изплащане и след това за начин на плащане изберете-„Купи на изплащане с TBI” и завършете поръчката по общия ред.
1. Изисквания:
За целево финансиране могат да кандидатстват всички пълнолетни български граждани
или постоянно пребиваващи чужденци, притежаващи ЕГН като физически лица, а също и
юридически лица и ЕТ. Необходимо е само да имат постоянни доходи.
2. Условия на кредита:
- минимална стойност за финансиране 150 лв.
- срок на погасяване – до 36 месеца;
- без първоначална вноска;
- на равни месечни вноски;
3. Необходими документи и данни за кандидатстване на физически лица :
- Данни от личната карта на Клиента
- Искане за финансиране
Клиентът посочва Лице за контакт (лицето за контакт не е поръчител), за предпочитане,
от същото домакинство или близък роднина, приятел, колега, като на лицето за контакт
са необходими трите имена, вид свързаност с кандидата и телефон за връзка.
4.Допълнителни разходи:
– Придвижването на документите,необходими за сключване на договорът, е за сметка на
Клиента (приблизително 5 лева)


- След като Изпълнителят – Тръпкови ООД ,получи коректно попълнени документите :
1/копие на лична карта от двете страни, собственоръчно подписано и заверено с „Вярно с оригинала” и записва дата.
2/Искане- декларация за потребителски кредит -Клиентът вписва трите си имена, ЕГН, град, дата на обозначените места и се разписва на „КАНДИДАТ”
3/Подписан от клиента Застрахователен сертификат, в случай че клиентът е избрал защитен кредит
4/Договор за потребителски кредит - Страници от 1 до 7–клиентът се разписва в долния десен ъгъл на „ПОТРЕБИТЕЛ” ,
Изпраща стоката ,придружена с всички необходими документи (фактура,гаранционна карта) с безплатна доставка.

Важно: при предаването на документите всички бланки, искания и договори трябва да бъдат с мокър подпис за физически лица и мокър подпис и мокър печат за юридически лица. Всички ксерокопия трябва да бъдат с мокър надпис Вярно с оригинала и с мокър подпис за физически лица и мокър подпис и мокър печат за юридически лица.